Priopćenja

Objava demantija na tekst iz tjednika Express i portala 24sata

Povodom članka u tiskanom izdanju i na portalu pod naslovom: „Debeljak tip koji je mogao spasiti škver, ali nije imao sreće ili obični blefer“.

Objavljeno: 29.07.2022.

REAKCIJA NA TEKST OBJAVLJEN 15. SRPNJA U TISKANOM IZDANJU TJEDNIKA EXPRESS I 16. SRPNJA NA PORTALU 24SATA.

Povodom članka u tiskanom izdanju i na portalu pod naslovom: „Debeljak tip koji je mogao spasiti škver, ali nije imao sreće ili obični blefer, a u kojem se iznose neistiniti i nepotpuni podaci Uprava Brodosplita smatra potrebnim reagirati, u zaštitu ugleda i interesa grupacije Brodosplit d.d. i njezinih radnika.

Stoga je Služba za odnose s javnošću uputila zahtjev glavnom uredniku „24sata“ za objavu ispravka, a što je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i odredbama čl.40., 41. i 42. Zakona o medijima, tako da se objavi naš demanti u sljedećem broju tiskanog izdanja i na portalu i to na istovrijednom mjestu i na isti način (ista veličina slova i teksta), kao što je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, i to kako dalje slijedi::

Možete o Tomislavu Debeljaku imati ovakvo i onakvo mišljenje, ali njegova tvrtka DIV-Brodogradnja d.o.o. jedina se 2010. javila na natječaj za kupnju Brodosplita, pa je samo ta činjenica dovoljna da se zaključi kako je on zapravo spasio Brodosplit od likvidacije, koji je krajem 2010. godine zabilježio ukupan kumulirani gubitak od 5,5 milijardi kuna i zbog lošeg upravljanja trebao biti zatvoren. Sad zanimljivo, zbog 'više sile' vlasnik škvera ponovno je u ulozi spasitelja.

Teško je procijeniti hoće li uspjeti, ali ima dišpet!

Postavlja se pitanje je li trenutna situacija samo super prilika da se zauzda kontroverznog vlasnika? Jer ne možemo se oteti dojmu da je posrtanje Brodosplita došlo kao naručeno nekim interesnim skupinama, pa pucaju iz svih oružja. Spominje se i izgradnja hotela i marine na lokaciji brodogradilišta.

Nakon odobrenja Programa restrukturiranja od strane Europske komisije, potom ispunjenja uvjeta za nastavak rada i posla u Brodosplitu, i konačno uspješno završenog restrukturiranja, ostvaren je povijesni rezultat, vrijedan svake pažnje da se iz redovnog poslovanja ostvaruje dobit. Od 2016. u koju nisu uračunate državne potpore (za razliku od npr. 3. maja) i sve godine do danas uključujući naravno i 2021. Brodosplit posluje s dobiti. Prošlu godinu poslovao je s 49 milijuna kuna dobiti, dok je prethodnu 2020. ostvario 142 milijuna kuna dobiti.

Brodosplit je po svim pokazateljima koji to određuju uspješno restrukturiran, što je posljedica vrlo složenih procesa koji su se odradili, a koji mnogima nisu bili jasni niti su ih podržavali. U cjelokupni proces Brodosplit grupa ušla je sa svim svojim povezanim tvrtkama i to nakon trogodišnjeg postupka odlučivanja o prihvaćanju ponude za kupnju dionica u kojem se nagomilalo dodatnih 1,5 milijardi kuna potrebe za novim potporama koje ponuditelj za kupnju, odnosno DIV grupa, na početku uopće nije tražio. Za razliku od Brodosplit grupe, 3. maj je iako je bio likvidno u skoro 2 milijarde boljoj situaciji od Brodosplita, u restrukturiranje ušao tako da su prije privatizacije izdvojena neka problematična poduzeća i ostavljena su u portfelju države, kao na primjer 3. maj TIBO, zatim 3. maj MiD. Brodosplit podsjetimo, nije imao tu povlasticu i u proces je išao cjelovit sa svim teretima.

Nikakvog nenamjenskog trošenja novca tijekom provedbe programa restrukturiranja nije bilo, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva financija koja u svom izvješću navodi da nenamjenskog trošenja državnih potpora namijenjenih restrukturiranju splitskog škvera nema. Sva sredstva koja su se po medijima spominjala isplaćena su iz vlastitih sredstava Brodosplita, a ne iz doprinosa države.

Od kada je Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodosplita 2013. potpisan, nadzora, inspekcija i svih mogućih oblika provjera je prodefiliralo Brodosplitom po osnovama koje više nije bilo moguće niti pobrojati. Ako je već postojao bilo kakav uvjet za raskid Ugovora onda ga je imala DIV-Brodogradnja d.o.o., tj. Kupac dionica jer se država nije pridržavala svojih obveza iz istog Ugovora.

Strategija za Brodosplit je od početka bila gradnja samo onih brodova i ostalih projekata na kojima se ostvaruje dobitak. Nismo pristajali na pritiske da potpisujemo nove ugovore za gradnju brodova samo zato da knjiga bude punija radi takozvanih naturalnih pokazatelja, i nismo se dali pokolebati u tome.

Cijelo to vrijeme u Društvu radi preko 2000 zaposlenih u što nisu uključeni zaposleni kod podizvoditelja i partnera čime brojka doseže i 2500 radnika. Samo projekt „Vrata Venecije“ koji u početku nitko ozbiljno, izvan sustava nije razumio, donio je preko 73 milijuna eura prihoda, u čemu je čak 70 posto dodane vrijednosti. Od početka restrukturiranja Brodosplitovi kapital i rezerve povećani su preko tri puta, odnosno na 920 milijuna kuna. Pritom je korišten minimum državnih jamstava, financirajući se iz potpuno komercijalnih izvora.

Kako bi se stekao dojam koliko je takav proces restrukturiranja složen, podsjećamo da je zbog nemogućnosti pravovremenog izvršavanja obveza prodavatelja dionica (državnog doprinosa restrukturiranju), Brodosplit dodatno pretrpio troškove koji su mu umanjili rezultat za preko 45 milijuna kuna.Kako bi dodatno prikazali neravnopravan položaj Brodosplita u odnosu na druge, država je koncesijsku naknadu za 2011.-2013. u iznosu od 30 milijuna kuna od Brodosplita naplatila ovrhom, unatoč tome što je nastala prije privatizacije, a za što se Prodavatelj obvezao da će tu obavezu pokriti i za to dao Kupcu dionica potvrdu da je tu obvezu i ispunio. U istom tom razdoblju druga su velika brodogradilišta imala po 4-5 puta manju naknadu (obračun) za koncesiju.

Izgradili smo vlastitu flotu brodova kojom se nadopunjuje poslovanje, ali odmah po izbijanju pandemije Covida-19 nastupila je zabrana plovidaba i izostao očekivani prihod.  Svjetska brodogradilišta su za to vrijeme poslovala s velikim gubicima. U Brodosplitu smo pratili smjernice Vlade RH i nismo otpuštali radnike već ih zadržali zbog budućih poslova nakon krize, stoga smo i koristili potpore, ali to niti približno nisu sredstva kakva su dobila ostala brodogradilišta u Europi i svijetu.

Vlade tih država pomogle su brodogradilištima prevladati COVID krizu iz različitih rescue fondova, ili različitih nacionalnih programa oporavka, kako bi sačuvale brodogradnju i prateće djelatnosti.

Brodosplit je dobio Covid kredit u iznosu od 250 mil kuna i potpore za očuvanje radnih mjesta u relativno malim iznosima s obzirom na jačinu krize. Samo da steknete sliku, tijekom COVID vremena za plaću smo isplatili oko 700 mil kuna, što je svega 3,3% od ukupnog troška plaća.

U proteklim smo godinama, kako bi bili u korak s konkurencijom i činjenicom da druge države imaju strukturirana financiranja na razini države, bili primorani ulagati vlastita sredstva u projekte što je, s obzirom na veličinu samih projekata izuzetno iscrpljujuće za samo brodogradilište. Kroz godine smo u više projekata uložili vlastitih preko 150 mil EUR. I to nas je uz pandemiju korona virusa i 'višu silu' zbog blokade kredita VTB-a financijski potpuno iscrpilo.

Ove godine očekivali smo isporuku još jednog broda za krstarenje polarnim područjima, drugog u nizu za istog brodovlasnika, a nadali se tada i objavi polaganja kobilice i za treći brod u seriji. Stoga je gotovo nevjerojatna činjenica da je Ministarstvo financija platilo 32 milijuna eura VTB banci za protestirano jamstvo za gradnju N485-polarnog kruzera , a nije nam odobrilo 10 milijuna eura da se taj isti brod završi, i da se jamstvo uopće ne naplati.

Poziciju jednog od vodećih izvoznika u Republici Hrvatskoj učvrstili bi s dugoročnim izvozom vojnog programa, s isporukom dva obalno ophodna broda do kraja ove godine. Izgradnju obalno ophodnih brodova od početka sami financiramo i uložili smo znatno više nego je ugovoreno, vjerujući najavama naručitelja da će regulirati korekcije u cijeni koje su se zbog pandemije Covida-19 dogodile na svjetskom tržištu.

Cijene po kojima ih gradimo su iz 2014., i do danas su se bitno izmijenili uvjeti poslovanja, a nalog za nastavak izgradnje brodova u seriji smo dobili tek u 02.2020. kada smo jasno dali do znanja da je potrebno postupiti po zakonu i regulirati tržišne promjene. Takav je i zaključak Vlade RH iz 09.2021., i to ekstremno povećanje troškova gradnje, rast cijena i poremećaji u lancima nabave na svim razinama, prema procjeni vještaka od 79,03% nema tko drugi pokriti nego naručitelj. I zadnja, najnovija odluka Vlade RH od 21.06.2022. gdje daje naputak za korekciju cijena radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima, no još čekamo provedbene akte i konkretne poteze. Uglavnom, sporost u rješavanju problema narušava likvidnost izvođača i dodatno usporava realizaciju Ugovora.  

Situacija u kojoj se danas nalazimo uzrokovana je višom silom, odn. ratom u Ukrajini, koja se nadovezala na COVID-19 pandemiju i njene posljedice, kao na primjer porast cijene materijala i poteškoće u opskrbi. Zbog sankcija ruskim bankama - više sile, VTB Europe banci koja je najveći kreditor DIV GRUPE i njezinih povezanih poduzeća, onemogućeni su plasmani, što je utjecalo na likvidnost grupe DIV.

Kako bi zaštitili Brodosplit, projekte u tijeku, i sve ostale dionike našeg poslovanja bili smo primorani trgovačkom sudu u Splitu poslati prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka za BRODOSPLIT d.d., što je 20.05. i odobreno. Financijsko restrukturiranje provodi se radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima, sprečavanja nesposobnosti plaćanja i održavanja brodograđevne djelatnosti.

Danas u Brodosplitu radi cca 150 radnika, i to je trenutno stanje, a koliko ćemo trebati ljudi za buduće poslove znat ćemo kad se završi predstečajni postupak koji je u tijeku. Sada dužnik, predstečajni povjerenik i sud utvrđuju osnovanost i ukupno stanje tražbina podijeljeno po različitim skupinama. U rujnu je zakazano ročište na Trgovačkom sudu kada sud treba donijeti odluku o tražbinama. Brodosplit će dostaviti plan restrukturiranja u predviđenom zakonskom roku od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim tražbinama.

Značaj Brodosplita i cijele grupe DIV je velik i za radnike i za lokalnu zajednicu i za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Cijela grupa DIV u svom sastavu ima više tvrtkimetaloprerađivačke djelatnosti, od proizvodnje standardnih spojnih elemenata i sustava izgradnje željezničke i cestovne infrastrukture, te brodogradnje i brodarstva.

Cijela grupa je do otvaranja predstečaja samo u Hrvatskoj zapošljavala oko 3.000 radnika. Konsolidirani prihod iznosio je oko 1,1 milijardi kuna, uglavnom izvoza. Slikovito, grupa DIV je u posljednjih 11 godina (2010.-2021.) isplatila oko 3 milijarde HRK za plaće zaposlenicima, 10 milijardi HRK dobavljačima za robe i usluge, 2.3 milijarde HRK kooperantima, 500 milijuna HRK državnim poduzećima, te davanja u vidu poreza, prireza, koncesija i sl. u iznosu 2.5 milijarde HRK.

Stoga nije na odmet podsjetiti se što je sve od brodograđevnih projekata od 2013. izgrađeno u Brodosplitu:

 • dva broda za dizanje teških tereta - Jumbo Kinetic/Fairmaster(2014./2015.),
 • jedna putnička luksuzna jahta od 60 metara - Katina (2015.),
 • osam vatrogasnih čamaca (2016.),
 • brod cementara za domaćeg naručitelja - Plovput Split (2016.),
 • uzobalni putnički kruzer - Picasso (2016.),
 • jednu luksuznu jahtu od 88.5 metara dužine (2017.),
 • najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu - Golden Horizon (2019.),
 • prototip obalnog ophodnog broda - Omiš (2018.),
 • trojarbolni jedrenjak - Klara (2019.),
 • polarni kruzer - Hondius (2019.),
 • 12 'trupova' za 'Kriljane' - brodove za nautički turizam,
 • polarni kruzer - Ultramarine (2021.),
 • više brodova na održavanju,
 • polarni kruzer 'Jansonnius' (u izgradnji),
 • 'Zero emission' trojarbolni jedrenjak (u izgradnji),
 • 4 obalno ophodna broda (u izgradnji),
 • chemical tanker viterleft (u izgradnji),
 • turistička podmornica (u pripremi),
 • besposadni brod (u pripremi).

Ali i metalnih konstrukcija isporučenih od 2013. godine:

 • 63 čelične brane u Veneciji,
 • okomiti generatori vrućeg plina na ugljen,
 • silosi zapremnina 50, 110 i 220 m3 namijenjeni cementarama u Nigeriji,
 • 7 energetskih kontejnera (po cca 700 m2 svaki),
 • 35 segmenata glavnog nosača mosta 'Drava',
 • čelična konstrukcija 2 mosta - 'Čiovo' i 'Ston',
 • čelična konstrukcija vijadukta 'Prapratno',
 • dva motora MAN Diesel & Turbo, tip 6S50ME-B9.3 TII,
 • serija dizalica za kontejnerski pretovar za luke u Turskoj, Ukrajini, Izraelu i Grčkoj,
 • podmorski podizači naftovoda (Petrobras),
 • mehanička klješta (Petrobras),
 • 55 poklopaca za pučinske vjetroelektrane,
 • 44 stambena kontejnera,
 • izgradnja vjetrostupa 78 metara visine (Vjetropark 'Pometeno brdo'),
 • 5 čeličnih jarbola i 22 križeva najvećeg jedrenjaka na svijetu,
 • 114 'polera' za privez jahti i kruzera,
 • izgradnja i isporuka sekcija za mega kruzere (14.000 tona opremljenih sekcija-mega blokova),
 • plašt rotacione peći za cementnu industriju (Cemex),
 • Poljana Šibenik - izrada nadstrešnice (Brodosplit je kao partner nagrađen s BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2021).

Bez obzira na izazove kroz koje prolazimo i na one s kojima se trenutno susrećemo, a uzimajući u obzir nove, već ugovorene poslove kao i one koji su pred ugovaranjem, a koje ovdje nismo niti spominjali, nadamo se da je pred nama optimistična i obećavajuća budućnost koja nam pruža priliku da se pozicioniramo kao jedno od najboljih svjetskih brodogradilišta sposobno projektirati i graditi najzahtjevnije brodove i metalne konstrukcije.

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »