Naši proizvodi

Brodosplit laboratorij

Brodosplit laboratorij je priznat kao Ispitni laboratorij od strane Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova (HRB).

Objavljeno: 22.07.2019.

Prepoznati smo zbog naše organizacijske strukture, ispitnih laboratorija i postupaka osiguranja kvalitete s velikom sposobnosti testiranja i ispitivanja materijala, uključujući:

 1. NDT (nerazorno ispitivanje zavara),
 2. Mehaničko ispitivanje,
 3. Kemijska analiza materijala (čelika, bronce, cinka,... ), tehničkih i pitkih voda, korozije materijala,
 4. Kvalifikacija metoda zavarivanja te obuka i atestacija zavarivača.

Naš tim ima veliko iskustvo u ispitivanju materijala te veliko znanje u tehnologijama i metodama zavarivanja.

Određivanje ugljika i sumpora u raznim vrstama čelika, sivog i nodularnog lijeva na uređaju ELTRA CS 800

Osim značajnog broja mehaničkih ispitivanja, nudimo i niz različitih ispitivanja industrijskih standarda i testova korozije specifičnih za proizvode i istraživačke projekata naših klijenta.

Vrste ispitivanja

1. Nerazorna ispitivanja - NDT

Skup metoda koje se temelje na principima fizike sa svrhom utvrđivanja svojstava materijala te otkrivanja različitih  vrsta  grešaka, a da se pritom ne utječe na funkcionalnost ispitanog materijala, naziva se kontrola bez razaranja. Nerazorna ispitivanja provode se uz različite metoda. Metoda se odabire prema vrsti ispitivanog objekta, greški koju  tražimo ili opremi za izvođenje ispitivanja. 

Ispitivanje zavarenih spojeva ovisno o metodi:

 • Radiografsko ispitivanje – RT
 • Ultrazvučno ispitivanje – UT
 • Ultrazvučno ispitivanje s faznim rasporedom – PA
 • Difrakcija vremenskog odstupanja – ToFD
 • Pregled magnetske čestice – MT
 • Pregled penetrantima – PT
 • Vizualna provjera – VT

Radiografsko ispitivanje – RT

Materijali se provjeravaju na homogenost i pogreške zavara preko X-zrake kako bi dobili sliku na filmu. Ispitivanje rendgenskim pregledom moguće je za materijale s maksimalnom debljinom od 30 milimetara. Za testiranje segmenta imamo radiografski bunker, ali testiranje je moguće na licu mjesta.

Također nudimo i usluge savjetovanja i definiranja proizvodnih postupaka s iskusnim certificiranim inspektorima razina RT3.

Važno je istaknuti veliko iskustvo ispitivanja aluminijskog zavara i zavara superduplex čelika.

Na raspolaganju su nam sljedeće prijenosne rendgenski uređaji:

 • Balteau ceram 235;
 • Andrex Smart YXLON;
 • Seifert Eresco E 42
 • Andrex Smart 300 kV;
 • Andrex - Panoramski 300 kV.

Peć za žarenje - Brodosplit Laboratorij

Ultrazvučno ispitivanje – UT

Ultrazvučno ispitivanje koristi se u dvije svrhe: mjerenje debljine i otkrivanje unutarnjih pogrešaka materijala ili zavarenog materijala.

Naš tim visoko kvalificiranih tehničara (UT lvl3, UT lvl2) može obavljati ultrazvučne testove u našem laboratoriju ili na licu mjesta.

Naš UT testni laboratorij ima različite atestne ploče i široki raspon UT ispitnih sondi, bilo vertikalno ili pod kutom, te imaju iskustva u ispitivanju aluminijskih ploča i spojeva.

Ultrazvučni uređaji:       

 • Krautkramer USM 25;
 • Krautkramer USM 35X;
 • Krautkramer USN 52-R;
 • Krautkramer USM 36.

Uređaj za ultrazvučno mjerenje debljine

 • Krautkramer DM4.

Ultrazvučno ispitivanje u fazama (PA) i difrakcija vremenskog odstupanja (ToFD)

Ultrazvučno ispitivanje s faznim nizom (PA) je napredna NDT metoda za otkrivanje nedostataka materijala i zavarenog spoja. Za razliku od klasičnih ultrazvučnih sondi, koji emitiraju zrake samo pod jednim kutom, sonde s faznim nizom kontroliraju se elektronički, kako bi se prigušile zrake kroz materijal s čime se pokriva veće ispitno područje u manje vremena.

Metoda ultrazvučnog ispitivanja točkastih difrakcijskih podataka (TOFD) je osjetljiva i točna metoda za nerazorna ispitivanja zavarenih spojeva. Mjerenje amplitude reflektiranog signala je relativno nepouzdana metoda određivanja jer amplituda snažno ovisi o orijentaciji pukotine. Umjesto amplitude, TOFD koristi vrijeme leta ultrazvučnog impulsa za određivanje položaja i veličine reflektora.

PA + TOFD kombinacija se obično koristi za provjeru zavarenih spojeva. Ova kombinacija brzo i pouzdano ukazuje na nedostatak unutar zavara s definiranom duljinom i dubinom pogreške.

PA-TOFD uređaj: Omniscan MX 2.

Uređaj za čistoću hidrauličkih ulja - Brodosplit Laboratorij

Pregled magnetskime česticama – MT

Ispitivanje magnetskim česticama (MT) je postupak za otkrivanje površinskih i plitkih diskontinuiteta u feromagnetskim materijalima kao što su željezo, nikal, kobalt i neke njihove legure. U materijalu se stvara magnetsko polje, a površinske mane uzrokuju detektirajuće magnetske propuste.

Uređaji za pregled magnetskim česticama:

 • Ferrotest 10;
 • Magnetic hand yoke Y6;
 • Ultraviolet lamp Labino.

Pregled penetrantima – PT

Ispitivanje penetrantima (PT) je široko primijenjena metoda koja se koristi za pronalaženje grešaka na površini u svim neporoznim materijalima. Ispitivanje prodiranjem se može primijeniti na sve neželjezne i željezne materijale. PT se koristi za otkrivanje pogrešaka kod lijevanja, kovanja i te prilikom zavarivanja. Kod zavara otkriva nedostatke kao što su pukotine na površini, poroznost površine, propuštanja u novim proizvodima i pukotine nastale od zamora na dijelovima koji su u uporabi. Ispitivanje penetrantima (PT) je široko primijenjena metoda koja se koristi za pronalaženje grešaka na površini u svim neporoznim materijalima. Ispitivanje prodiranjem se može primijeniti na sve neželjezne i željezne materijale. PT se koristi za otkrivanje pogrešaka kod lijevanja, kovanja i te prilikom zavarivanja. Kod zavara otkriva nedostatake kao što su pukotine na površini, poroznost površine, propuštanja u novim proizvodima i pukotine nastale od zamora na dijelovima koji su u uporabi.

Vizualna Kontrola - VT

Vizualni pregled je uobičajena metoda kontrole kvalitete, prikupljanja podataka i analize podataka pregledom materijala ili zavara.

2. Mehanički laboratorij

U mehaničkom laboratoriju sva se ispitivanja provode u svrhu: (re)certifikacijski materijala u suradnji s različitim klasnim društvima (LR, DNV-GL, BV, CRS), izrade ispitnih ploča, vijka i matica te izradu standardnih ispitnih komada za ispitivanje mehaničkih svojstava.

Za provođenje ovih ispitivanja koriste se sljedeće metode:

 • ispitivanja vlačne čvrstoće (sobna temperatura);
 • udarni test prema ISO 148-1 i ASTM E23 (od 20 do -196 stupnjeva Celzija);
 • ispitivanja savijanja;
 • testovi tvrdoće kao što su Brinell, Vickers i Poldy;
 • tehnološka ispitivanja kao što su ispitivanje rastezljivosti prstena, testovi ravnanja ili testovi koji šire prsten.

Ispitivanje materijala na sobnoj temperaturi, kao i ispitivanje tehnoloških svojstava materijala provodi se na univerzalnom stroju za ispitivanje s kapacitetom od 600 kN. Učinkovitost je ispitana na sobnoj temperaturi i sniženim temperaturama na Charpyovom mjeraču udaraca kapaciteta 300 kgm (294J).

3. Kemijska analiza - metalografija i ispitivanje korozije

Glavni zadatak našeg kemijskog laboratorija je kemijska analiza i metalografska ispitivanja metalnih materijala. Laboratorij provodi širok raspon testova za Brodosplit i druge korisnike.

U našem metalografskom laboratoriju, materijali se ispituju na makroskopskoj i mikroskopskoj razini. Za ove preglede imamo svu potrebnu opremu na raspolaganju, kao što su mikroskopi, uređaji za mjerenje tvrdoće po Vickersu i makro kamere. Također se provode makro-ispitivanja zavarenih spojeva za potrebe kvalifikacije postupaka zavarivanja.

Vršimo ispitivanje mjerenja količine čvrstih čestica za kontrolu čistoće hidrauličkih ulja s PAMAS P3 uređajem.

Određivanje ferita - bez obzira da li su u pitanju austenitni ili duplex čelici kod ispitivanja otpornosti na visoke temperature, agresivne supstance i visoki tlak, feritni sadržaj igra ključnu ulogu. Posebno kada se radi o mjerenjima na licu mjesta u brodogradilištu, mehaničkim postrojenjima i postrojenjima za procesno inženjerstvo, koristimo  Fischer FERITSCOPE  FMP30 ručni uređaj s kojima možemo pouzdano odrediti sadržaj ferita, čak i u teško dostupnim područjima.

Provodimo postupke hiperkloracije sustava pitkih voda i  pasivizacije cjevovoda.

Osim toga, veliku važnost pridajemo antikorozivnoj zaštiti kao osnoviza kvalitetan rad i gotove proizvode. Nadzor nad zaštitom od korozije provodi se s ovlaštenim inspektorom FROSIO lv3.

Popis poslova kemijskog laboratorija:

 • analiza kemijskog sastava odljevaka od čelika, željeza i čelika (mokra kemija, UV-vidljivi spektrometar);
 • ispitivanje ulja, antifriza, goriva i maziva;
 • Ispitivanje pitke vode i kotlovske vode na vodljivost, kloride;
 • ispitivanje pijeska za lijevanje željeza, pijeska i abraziva za pjeskarenje;
 • ispitivanje fizikalnih svojstava boja i lakova;
 • ispitivanje fizikalnih svojstava metalnih i nemetalnih premaza;
 • mjerenje debljine, adhezije i kohezije zaštitnih premaza;
 • projektiranje i nadzor tehnologije zaštite od korozije;
 • mjerenje potencijala zaštite za zaštitu katoda, određivanje kakvoće anoda;
 • pasivizacija struktura cjevovoda (kiseline: limunska, dušična, sumporna, fluorougljik).
 • izvođenje kemijskih tretmana nagrizanja, čišćenja i fosfatizacije čeličnih materijala metodom uranjanja u otopine kiselina (ovisno o materijalu) u prostoru laboratorija sukaldno svim propisima vezano za rad s opasnim kemikalijama
 • izvođenje kemijskog tretmana čišćenja i pasivacije brodskih cjevovoda cirkulacijom smjese kiselina (ovisno o materijalu cjevovoda) u svrhu čišćenja njihove unutrašnjost od produkata korozije i stvaranja zaštitnog pasivnog filma.

4. Laboratorij za zavarivanje

S ponosom ističemo da je naša tvrtka autorizirana od HRB za usluge testiranja zavarivača i operatora već više od 40 godina. Obuka se obavlja za sve postupke zavarivanja i njihove varijante (REL, TIG, MIG, MAG, PLIN, EPP) na razne vrste ugljičnih i nehrđajućih čelika, te na aluminij, Al-legure, Ni-legure i Cu-legure ...

Postupci zavarivanja obično se izrađuju u skladu sa standardom zavarivanja koji zahtijeva izradu uzoraka zavarivanja, pregledaju i atestacija radi utvrđivanja kvalifikacije.

Zavarivački laboratorij osigurava:

 • Atest  zavarivanja;
 • Atestaciju  zavarivača;
 • Obuka osoblja za zavarivanje kroz tečajeve za različite postupke zavarivanja.;

Odjel za tehnologiju zavarivanja i savjetovanje

Odjel pruža usluge na području zavarivanja (IWI / EWE / IWE / EWT)

 • izrada tehnologije zavarivanja, montaže i planova kontrole kvalitete
 • stručni nadzor u izgradnji industrijskih postrojenja
 • specijalno remenje zavarivanje

Za proizvode koji obuhvaćaju skupinu posebnih propisa, ovisno o njihovoj važnosti, opasnosti za ljude i okoliš, surađujemo sa svjetski priznatim institucijama (TUV, HRB).

Odjel pruža usluge reparacija industrijskih dijelova kao i sanacije istrošenih površina navarivanjem.

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »