Brodosplit

Politika kvalitete

Kvaliteta naših brodova te ostalih proizvoda i usluga predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti na kojoj gradimo svoju konkurentnost na domaćem i svjetskom tržištu, dok u procesima realizacije proizvoda i usluga naglašenu pažnju posvećujemo zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te brizi o okolišu i potrošnji energenata.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca, privukli interes novih kupaca i kontinuirano poboljšavali učinkovitost našeg poslovnog sustava, obvezujemo se da ćemo:

 • Pronalaziti tržišne niše u kojima ćemo moći osigurati vlastitu profitabilnost i održivost poslovanja,
  Kupcima nuditi optimalna rješenja, koja će u cijelosti ispunjavati zahtjeve ugovora i pripadajućih pravila i propisa
 • Neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zdravljem i sigurnošću na radu temeljem zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001,
 • Podizati svijest svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu, o potrebi očuvanja okoliša i podizanja razine energetske učinkovitosti te o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • Razvijati domaćinski odnos zaposlenika pri korištenju i trošenju svih vrsta resursa uzimajući u obzir zahtjeve za energetskom učinkovitošću korištenja resursa,
 • Planirati i provoditi usavršavanje ljudskih resursa na svim razinama organizacije sukladno zahtjevima predmetnih normi
 • Prikladnim mjerama motivirati zaposlenike za kvalitetno izvršenje posla uz poštivanje planiranih vremenskih i financijskih resursa, uz učinkovito korištenje energenata
 • Osiguravati sve potrebne resurse i informacije za poboljšanje tehnologije, dizajna procesa, infrastrukture i radnog okruženja radi podizanja razine kvalitete proizvoda i usluga, energetskih performansi, zaštite okoliša te skrbi o zdravlju i sigurnosti na radu
 • Trajno usklađivati djelovanje s primjenjivom zakonskom regulativom
 • Sustavno procjenjivati i analizirati opasnosti i rizike povezane sa zdravljem i sigurnošću na radu te poduzimati mjere za sprječavanje ozljeda i bolesti
 • Sustavno poboljšavati odnos prema okolišu
 • Podupirati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga
 • Razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose s dobavljačima i kooperantima te ih poticati na poboljšanje odnosa prema kvaliteti, okolišu, energiji te zdravlju i sigurnosti na radu
 • Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete, okoliša, energije te zdravlja i sigurnosti na radu.
  Dužnost i obveza svih zaposlenih u Brodosplitu je upoznavanje s politikom upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom, zdravljem i sigurnošću na radu te prihvaćanje iste kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

Certifikati

 

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »