Brodosplit

Politika kvalitete

S ponosom ističemo kvalitetu naših brodova te ostalih proizvoda i usluga kao jednu od temeljnih vrijednosti na kojoj gradimo svoj ugled i konkurentnost na domaćem i svjetskom tržištu, dok u našim poslovnim i proizvodnim procesima naglašenu pažnju posvećujemo zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, brizi o okolišu, učinkovitom korištenju energenata te dosljednoj primjeni načela društvene odgovornosti. 

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca i drugih zainteresiranih strana, privukli interes novih kupaca i kontinuirano poboljšavali učinkovitost našeg poslovnog sustava, obvezujemo se da ćemo:

 • pronalaziti tržišne niše u kojima ćemo moći osigurati vlastitu profitabilnost i održivost poslovanja,
 • kupcima nuditi optimalna rješenja, koja će u cijelosti ispunjavati zahtjeve ugovora i pripadajućih pravila i propisa,
 • neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa te prikladnost, primjerenost i djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zdravljem i sigurnošću na radu temeljem zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001,
 • podizati svijest svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu, o potrebi očuvanja okoliša i podizanja razine energetske učinkovitosti te o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • poticati zaposlenike i njihove povjerenike na sudjelovanje i savjetovanje u rješavanju bitnih pitanja za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
 • razvijati domaćinski odnos zaposlenika pri korištenju i trošenju svih vrsta resursa uzimajući u obzir zahtjeve za energetskom učinkovitošću korištenja resursa,
 • planirati i provoditi usavršavanje ljudskih resursa na svim razinama organizacije sukladno zahtjevima predmetnih normi,
 • prikladnim mjerama motivirati zaposlenike za kvalitetno izvršenje posla uz poštivanje planiranih vremenskih i financijskih resursa, uz učinkovito korištenje energenata,
 • osiguravati sve potrebne resurse i informacije za postizanje općih i pojedinačnih ciljeva, za poboljšanje tehnologije, dizajna procesa, infrastrukture i radnog okruženja radi podizanja razine kvalitete proizvoda i usluga, energetskih performansi, zaštite okoliša te skrbi o zdravlju i sigurnosti na radu,
 • trajno usklađivati djelovanje s primjenjivom zakonskom regulativom,
 • sustavno procjenjivati i analizirati opasnosti i rizike povezane sa zdravljem i sigurnošću na radu te poduzimati mjere za sprječavanje ozljeda i bolesti,
 • sustavno poboljšavati odnos prema okolišu,
 • podupirati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga koji utječu na energetske performanse,
 • podržavati aktivnosti projektiranja koje razmatraju poboljšanja energetskih performansi;
 • razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose s dobavljačima i kooperantima te ih poticati na poboljšanje odnosa prema kvaliteti, okolišu, energiji te zdravlju i sigurnosti na radu,
 • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete, okoliša, energije te zdravlja i sigurnosti na radu,
 • poštivati načela odgovornosti, transparentnosti, etičkog ponašanja, poštivanje interesa zainteresiranih strana, poštivanje primjenjive nacionalne i međunarodne regulative te normi ponašanja i ljudskih prava. 

Dužnost i obveza svih zaposlenih u Brodosplitu je upoznavanje s Politikom upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom, zdravljem i sigurnošću na radu, kao i društvenom odgovornošću te prihvaćanje iste kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA

ČELIČNE KONSTRUKCIJE I ZAVARIVANJE

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »